W minionym tygodniu Wody Polskie zakończyły pierwszy etap zadania inwestycyjnego polegającego na budowie małej elektrowni wodnej na zaporze Besko usytuowanej na rzece Wisłok.
Zakończone prace obejmowały wykonanie rurociągu ssącego o średnicy 500 mm wraz z wylotem do niecki wypadowej zapory, który będzie odprowadzał wodę od turbozespołu. Koszt inwestycji wyniósł 553 326,68 zł. W ramach drugiej części zadania, które zostanie zakończone w 2020 roku wykonany zostanie montaż turbozespołu wraz z podłączeniem do rurociągów odprowadzających wodę biologiczną na zaporze Besko.

b2
Elementy nowego rurociągu wykonane w bieżącym roku

Do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywany będzie przepływ biologiczny. Budowana elektrownia pozwoli na uzyskanie ok. 490 MWh energii elektrycznej w ciągu roku.

b1
Stanowisko dolne zapory Besko w Sieniawie

Administrowana przez Wody Polskie zapora w Sieniawie to jedna z największych tego typu budowli hydrotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego. Obiekt został oddany do użytku w 1978 roku - ma 38 metrów wysokości, długość korony to 174 metry a kubatura korpusu wynosi 70 tys. m3. Sam zbiornik gromadzi maksymalnie 14,59 mln metrów sześciennych wody, dopływającej ze zlewni Wisłoka z powierzchni 200 km kwadratowych. Zapora składa się z 14 samodzielnych, dylatowanych sekcji betonowych. Po szerokiej na 8,5 m koronie przebiega droga wojewódzka z Rymanowa do Szczawnego. Ta betonowa przegroda posiada dwie galerie kontrolno-drenażowe, w których znajduje się aparatura kontrolno-pomiarowa do oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa pracy całego obiektu.

Zapora Wdona Besko widok zapory od strony zbiornika
Widok zapory od strony zbiornika

Zbiornik wodny w Sieniawie spełnia trzy podstawowe zadania:
Zapewnia pobór wody dla Rymanowa, Iwonicza, Krosna i w przyszłości dla Brzozowa przez Zakład Uzdatniania Wody M.P.G.K. Krosno w Sieniawie.
Ponadto pozwala na zwiększenie niskich przepływów w rzece Wisłok poniżej zbiornika do wielkości 0,9 m3/s, co zapewnia lepsze warunki dla życia biologicznego rzeki. Dodatkowo rezerwa powodziowa w wysokości 7,66 mln m3 pozwala chronić przed powodzią tereny zlewni Wisłoka położone poniżej zbiornika poprzez redukcję fali wezbraniowej.