Pogarszająca się jakość ścieków w brzozowskiej oczyszczalni Borkówka budzi zaniepokojenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z uwagi na ten fakt Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Pani Małgorzata Wajda zainicjowała spotkanie z udziałem m.in. Burmistrza Brzozowa, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzozowie, oraz Kierownika oczyszczalni.

DSC03689
DSC03691

Spotkanie w siedzibie RZGW w Rzeszowie

Zaproszeni goście poinformowali, że problem jest samorządowi znany i podjęli już pierwsze działania mające na celu poprawienie sprawności eksploatacyjnej oczyszczalni. W ostatnich miesiącach został już ograniczony problem nieprzyjemnych zapachów, poprzez zainstalowanie filtrów węglowych. Dyrektor RZGW w Rzeszowie stwierdziła, że bardzo istotne jest natychmiastowe wdrożenie działań mających na celu uporanie się z jakością ścieków oczyszczonych na obiekcie. Zasugerowała, aby samorząd Brzozowa opracował w tym celu koncepcję działań doraźnych i docelowych, które zagwarantują, że parametry ścieków będą zgodne z wymogami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym. Kierownik oczyszczalni zapewnił, że już w najbliższych dniach w reaktorze biologicznym zostaną zamontowane specjalne dyfuzory drobnopęcherzykowe, których celem będzie zwiększenie stopnia napowietrzania ścieków.

IMG 20191211 080625
PGK w Brzozowie


Dyrektor RZGW w Rzeszowie poinformowała, że Wody Polskie będą bacznie obserwować sytuację w Brzozowie i zapowiedziała kolejne spotkanie, na początku stycznia 2020 roku, podczas którego administratorzy oczyszczalni przedstawią działania zrealizowane w celu rozwiązania zaistniałego problemu.