W ostatnich miesiącach Wody Polskie wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie podejmowały interwencje w związku ze zgłoszeniami mieszkańców Głogowa Młp. o zanieczyszczeniu potoku Szlachcianka. Szczegółową informację o podejmowanych na bieżąco działaniach publikowaliśmy na naszej stronie internetowej http://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/564-problem-zanieczyszczen-wod-sciekami-bytowymi

Szlachcianka 2Zanieczyszczone koryto Szlachcianki podczas wizji w dniu 13-09-2019

W listopadzie br. na zlecenie Wód Polskich zostały wykonane prace polegające na wykoszeniu koryta Szlachcianki m.in. na terenie miasta Głogowa. Oczyszczenie skarp z roślinności znacznie ułatwi zidentyfikowanie miejsc potencjalnego nielegalnego zrzutu ścieków bytowo gospodarczych.

DSCN5931Prace konserwacyjne wykonane w listopadzie br.

Równolegle w listopadzie br. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przystąpiło do przeprowadzenia przeglądu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód potoku Szlachcianka ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Zabajka. W ramach trwającego przeglądu pozwolenia wodnoprawnego sprawdzana jest realizacja warunków i obowiązków nałożonych w decyzji na administratora eksploatującego instalację oczyszczalni ścieków.
Sytuacja w zlewni potoku jest na bieżąco monitorowana. W najbliższym czasie Wody Polskie podejmą kolejne działania, w tym kontrolne, których celem będzie wyeliminowania problemu zanieczyszczania wód Szlachcianki.