Dziś w godzinach porannych miała miejsce awaria, administrowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Monte Cassino. W związku z awarią nastąpiło zabarwienie wody w korycie potoku Młynówka na kolor zielony.

zielony1

Fotografia wykonana przez pracowników PGW WP o godz. 9:00 w rejonie ul. Dworaka


Na miejscu zdarzenia byli obecni pracownicy Wód Polskich z Nadzoru Wodnego w Rzeszowie. O zaistniałej sytuacji zostało natychmiast powiadomione Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie.

 

zielony2

Młynówka w rejonie mostu przy ul. Piłsudskiego

Jak zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, barwnik nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Dodatkowo Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pobrało z koryta Młynówki próbki wody, celem wykonania badań.

 


O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.