Od końca października br. trwają roboty budowlane na nowym zadaniu z zakresu ochrony przeciwpowodziowej polegającym na budowie nowych obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki i Potoku Kiełkowskiego. Na terenie miejscowości Boża Wola w gminie Mielec, oraz miejscowości Kiełków w gminie Przecław do końca września 2021 roku firma Transpol z Łojewa wybuduje 4,1 km lewego wału Wisłoki i 1,8 km lewostronnego wału potoku Kiełkowskiego.

kielkowski 3
Przygotowanie terenu do wykonania przesłony hydroizolacyjnej

W celu zabezpieczenia przed filtracją, w podłożu obwałowań zostanie wykonana przesłona przeciwfiltracyjna o głębokości do 8 m, a na skarpach wałów zostanie ułożona geomembrana. Ponadto prace obejmują wykonanie 6 śluz i 9 przejazdów wałowych i obustronnych dróg przywałowych. Zakres robót przewiduje również przebudowę i budowę zjazdów w ciągu dróg powiatowych i gminnych wraz z przepustami drogowymi, jak również rozbiórkę i przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu na trasie wałów.

Kielkowski 1

Wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej przy pomocy trenchera

Realizacja robót została poprzedzona wykupem i wywłaszczeniem 12 gospodarstw, które znajdowały się na terenie przyszłego międzywala, gdyż trasa nowych obwałowań jest znacznie odsunięta od koryta Wisłoki.

kielkowski 2
Węzeł do wykonywania przesłony

Efekty projektu zapewnią ochronę mienia i życia 1040 mieszkańców gmin Mielec i Przecław, jak również ochronę obiektów infrastruktury technicznej, obiektów użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych na tym obszarze.
Przedsięwzięcie o wartości 14,4 mln zł finansowane jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.