W dniu 19 listopada br. PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie - administrator zapory na zbiorniku wodnym w Myczkowcach dokonał zaplanowanego zrzutu wody.
Wykonany w ubiegłym tygodniu przez PGE S.A. zrzut wody wynikał z warunków nałożonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym w 2013 roku przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, oraz zatwierdzonej tym pozwoleniem Instrukcji Gospodarowania Wodą. Zgodnie z zapisami tych dokumentów administrator zapory jest zobowiązany dwukrotnie w ciągu roku tj. w okresie wiosennym i jesiennym wykonać zwiększony zrzut jałowy, aby nie dopuścić do zakorzenienia się zbędnej roślinności w korycie Sanu poniżej. W każdym przypadku o konkretnej dacie i godzinie wykonania zrzutu decyduje Polska Grupa Energetyczna S.A. i powiadamia o tym fakcie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Należy zaznaczyć, że dopuszczalna wysokość zrzutu wynosi 350 m3/s, natomiast w dniu 19 listopada dokonano upustu w trzech 10-cio minutowych cyklach po 50 m3/s, tj. w wysokości siedmiokrotnie niższej od maksymalnej.

j
Zapora w Myczkowcach (pobrano z wpolskieszlaki.pl)

W związku z pojawiającymi się informacjami, że wybrany przez administratora zapory termin zrzutu mógł negatywnie wpłynąć na tarliska pstrąga potokowego w korycie rzeki San, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w najbliższym czasie zainicjuje spotkanie z przedstawicielami PGE S.A., Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Polskiego Związku Wędkarskiego, aby w przyszłości wspólnie uzgadniać terminy tego typu operacji na zbiorniku.