Jak co roku, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku odbyła się konferencja pt. „Z nurtem Wisłoki. Poznajmy się”. Spotkanie połączone z konkursem o tej samej nazwie dotyczyło wpływu warunków geograficznych na historię regionu oraz znaczenia rzeki Wisłoki dla lokalnej społeczności.

DSC 0859
Przedstawiciele organizatorów konferencji

Woda kształtuje nie tylko koryta rzek ale również pływa na tereny pobliskich miejscowości, wpływa na ich historię i mentalność mieszkańców ściśle związanych z jej życiodajną rolą jak i kaprysami przyrody.
Konferencja połączona była z V już edycją konkursu o tej samej nazwie. Wśród laureatów konkursu rozdano nagrody, w tym także nagrodę ufundowaną przez PGW Wody Polskie.
DSC 0850
Prezentacja przedstawicielki PGW Wody Polskie

Podczas konferencji pracownik PGW Wody Polskie - Pani Aleksandra Szumańska z Zarządu Zlewni w Jaśle przedstawiła prezentację na temat: „Rzeka Wisłoka w krajobrazie”. Podczas wystąpienia omówiła sposób w jakim woda kształtuje krajobraz na przykładzie rzeki Wisłoki – od jej źródeł na stokach Dębiego Wierchu w Beskidzie Niskim, po ujście do Wisły w miejscowości Mielec. Wśród referentów byli także przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Spotkanie odbyło się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.