Pracownicy Wód Polskich z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przeprowadzili warsztaty szkoleniowe dla członków zamojskiego oddziału PTTK-u oraz 60-ciu uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.
2
Prezentacja przedstawicieli PGW WP
Głównym tematem spotkania, które odbyło się w środę 13 listopada w Bibliotece Pedagogicznej w Janowie Lubelskim była gospodarka wodna na terenie Lasów Janowskich. W trakcie prezentacji przedstawiono zebranym zakres kompetencji Wód Polskich, omówiono realizowane i przygotowywane inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, oraz prace utrzymaniowe realizowane na rzekach powiatu janowskiego.
3
Uczestnicy warsztatów w Janowie Lubelskim
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat postępującego zjawiska suszy. Pracownicy Zespołu Komunikacji Społecznej przedstawili główne założenia opracowywanego obecnie Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Omówiono również przyczyny i skutki wiosennych wezbrań w zlewni rzeki Sanna w wyniku których w czerwcu br. szczególnie ucierpiały trzy miejscowości położone w gminie Modliborzyce.

Wśród zaproszonych gości byli również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim, którzy opowiedzieli o metodach badania jakości wody oraz zaprezentowali uczestnikom metodologię tych badań.
4
Pracownik PSSE prezentuje metody badania próbek wody
Krótką prelekcję dotycząca retencji wody w lasach janowskich wygłosił również przedstawiciel Nadleśnictwa Janów Lubelski.
1
Prezentacja przedstawiciela Lasów Państwowych
Na zakończenie warsztatów młodzież z janowskiego Zespołu Szkół Technicznych, oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego otrzymali upominki od PGW WP.