Aktualizacja 07-11 godz. 14:00

Sytuacja na rzece Szkło stabilizuje się. Monitorujące rzekę służby terenowe PGW WP informują, że z uwagi na występujące obecnie opady deszczu poziom wody wzrósł od wczoraj o ok 5 cm. Górna warstwa wody jest już klarowna, natomiast przy dnie znajduje się jeszcze pewna ilość namułu i osadów. W rejonie mostu w miejscowości Budzyń warstwa namułu ma około 5-7 cm grubości. Na powierzchni wody zauważalne są też pojedyncze skupiska piany. Ujęcie wody dla miasta Jarosławia od godzin przedpołudniowych funkcjonuje w trybie normalnym – wykonywane na bieżąco badania wód Sanu wskazują, że parametry wody są w normie.

IMG 20191107 095928IMG 20191107 104006

Woda pobrana z wierzchniej warstwy rzeki w dniu 07-11


Aktualizacja godz. 17:00

Dzięki nawiązaniu kontaktu z posterunkiem Ukraińskiej Straży Granicznej w Krakowcu, udało się ustalić, że zabrudzenie wody spowodowane zostało czyszczeniem stawów rybnych zlokalizowanych na terenie Ukrainy w górnym biegu tej rzeki.

szklo6

Rzeka Szkło na granicy z Ukrainą


Wykonane przez leżajską jednostkę PSP badania podstawowych parametrów wody: odczynu, zawartości tlenu i zawiesiny ogólnej, pozwalają stwierdzić, że nie wykraczają one poza normy.
Wyniki szczegółowych badań próbek pobranych przez WIOŚ będą znane w najbliższym czasie.

szklo5

Badanie podstawowych parametrów wody przez PSP


Służby terenowe będą w dalszym ciągu na bieżąco monitorować sytuację w terenie. Zapobiegawczo podjęto decyzję, że ujęcie wody dla miasta Jarosławia (zlokalizowane na Sanie, do którego wpada rzeka Szkło) zostanie przepięte na zasilanie z awaryjnego rezerwuaru.

szklo 4

 


Aktualizacja godz. 16:20

 

Na miejscu zdarzenia pracują w tej chwili trzy zastępy straży pożarnej: Jednostka Ratownictwa Gaśniczego z Jarosławia, mobilne laboratorium Jednostki Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego z Leżajska oraz wspomagająca działania jednostka OSP Korczowa.

szklo 1


Pracownicy PGW WP z Zarządu Zlewni w Przemyślu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej dokonali sprawdzenia górnego odcinka rzeki Szkło i potwierdzili, że zanieczyszczona woda wpływa z terenu Ukrainy.

szklo3

Niezidentyfikowana substancja w wodach rzeki Szkło

 


Dzisiaj w godzinach południowych mieszkaniec miejscowości Budzyń położonej na terenie gminy Radymno zgłosił zanieczyszczenie transgranicznej rzeki Szkło, która wpływa na teren RP z Ukrainy. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Jarosławiu niezwłocznie udali się w teren i potwierdzili, że woda w krycie rzeki w odległości ok. 0,5 km od granicy państwa ma ciemno-brunatne zabarwienie a na powierzchni unosi się piana.
Zdarzenie zostało natychmiast zgłoszone do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Budzyń miejsce zdarzenia
Lokalizacja zanieczyszczionego odcinka rzeki Szkło przy granicy z Ukrainą

W chwili obecnej pracownicy PGW WP monitorują sytuację w terenie, a na miejsce zostały skierowane jednostki PSP celem zapobiegnięciu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia. Aby ustalić charakter powstałego zanieczyszczenia i rodzaj substancji, która dostała się do wody, pracownicy przemyskiej delegatury WIOŚ udali się na miejscem zdarzenia celem pobrania próbek wody.

 

szklo2

Rzeka Szkło pod mostem w miejsowości Budzyń

O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.