W ubiegły piątek mieliśmy przyjemność po raz kolejny odwiedzić uczniów z Zespołu Szkół w Maliniu. Tym razem rozmawialiśmy o środowisku wodnym ze starszymi grupami z klas 1 i 2. Ostatnie ciepłe dni października pozytywnie wpłynęły na dzieci ponieważ od pierwszych minut zajęć dzieci wykazywały się aktywnością i umiejętnie odpowiadały na zadane pytania oraz same potrafiły wskazać jak należy dbać i oszczędzać wodę.

1

Podobnie jak podczas pierwszego spotkania, prelekcja była podzielona na dwie części, pierwsza dotyczyła właściwości wody, jej obiegu w przyrodzie oraz codziennych praktyk oszczędzania wody jak również bezpieczeństwa w obcowaniu z nią podczas wakacji czy ferii.

2

Druga część zajęć to eksperymenty z wodą. Tym razem młodzi eksperci nie tylko rozwiązywali zagadnienia związane z unoszeniem się przedmiotów w toni wody ale również próbowali odgadnąć czy dana substancja rozpuści się wodzie i dlaczego. Ostatnim elementem spotkania była pogadanka dotycząca środowisk życia różnych zwierząt, w tym środowisk morskich i przybrzeżnych.

3

Tradycyjnie już pod koniec spotkania rozdano najmłodszym kolorowanki, dyplomy i gadżety, również wychowawcy klas otrzymali pamiątkowe upominki Wód Polskich.

54

67A