Pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na zaproszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w okresie od 25 września do 11 października b.r. przeprowadzili cykl szkoleń dla rolników z terenu powiatów: krośnieńskiego, przemyskiego oraz jasielskiego.

1a

Szkolenie w miejscowości Rzemień przeprowadzone przez pracowników ZZ Jasło i NW Mielec

Współpraca Wód Polskich z ARiMR związana jest z faktem, że ARiMR uruchamia nowy program finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekty związane z małą retencją na potrzeby gospodarstw rolnych. W ramach projektu rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe m.in. na budowę zbiorników wodnych, studni głębinowych i systemów nawodnieniowych.

2a

Szkolenie w miejscowości Szówsko przeprowadzone przez Pracowników ZZ Przemyśl oraz NW Jarosław.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się tematyka dotycząca wydawania pozwoleń i zgód wodnoprawnych związanych z poborem wód powierzchniowych i podziemnych. Szkolenia odbyły się w miejscowościach: Rzemień, Kańczuga, Chłopice, Szówsko, Laszki, Lubaczów, Krosno i Boguchwała.

Szkolenia przeprowadziły osoby zajmujące się wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych: Pani Halina Klag z ZZ Jasło, Pani Małgorzata Pilch i Paulina Kurosz z ZZ Przemyśl, oraz Pan Jerzy Trebunia z ZZ w Krośnie. Ponadto w szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele właściwych terenowo Nadzorów Wodnych: Pan Piotr Basztura z NW Mielec, Pan Eugeniusz Kurpiak z NW Jarosław, Pani Maria Lis z NW Lubaczów, Pani Aneta Kędzierska z NW Krosno oraz Pani Janina Bąk z NW Rzeszów.