W poniedziałek 14 października z inicjatywy Miejskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie, którego przedmiotem było podsumowanie wszystkich działań podjętych w czasie powodzi na terenie powiatu tarnobrzeskiego w maju 2019 roku.

DSC3

Prezentacja nt. przyczyn i przebiegu wezbrań w maju 2019 roku

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego, służb mundurowych, samorządów powiatu tarnobrzeskiego, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na wstępie przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz policji omówili zakres działań i zaangażowanie jednostek służ mundurowych podczas wezbrań, jakie wystąpiły w maju br. W kolejnej części spotkania przedstawiciele gmin powiatu tarnobrzeskiego przedstawili straty w infrastrukturze samorządowej, jakie wystąpiły w trakcie tegorocznych podtopień. Pani Małgorzata Wajda Dyrektor RZGW w Rzeszowie podczas prezentacji omówiła przyczyny oraz przebieg na terenie regionu Wodnego Górnej Wschodniej Wisły. Zaprezentowana została również wartość strat powodziowych powstałych w poszczególnych rodzajach infrastruktury Wód Polskich (tj. korytach rzek i potoków, obwałowaniach, przepompowniach i zbiornikach) ze szczególnym uwzględnieniem terenu Zarządu Zlewni w Stalowej Woli. Zaznaczono, że dzięki całodobowym dyżurom jakie pełniło 134 Pracowników RZGW i podległych Zarządów Zlewni oraz monitoringowi infrastruktury przeciwpowodziowej realizowanemu na bieżąco w terenie, zabezpieczono miejsca potencjalnych zagrożeń. Wartość tegorocznych szkód była relatywnie niska w porównaniu z ubiegłymi latami z uwagi na fakt, że wykonane w ostatnich latach inwestycje niewątpliwie poprawiły stan infrastruktury przeciwpowodziowej.

DSC2

Uczastnicy spotkania w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu

W podsumowaniu zaprezentowano zaawansowanie robót związanych z zadaniem inwestycyjnym „Wisła etap II”, oraz pozostałe inwestycje na rzekach San, Łęg, Trześniówka i Babulówka, jakie w najbliższym czasie będą realizowane przez Wody Polskie. Uczestnicy spotkania bardzo dobrze ocenili dotychczasową współpracę Wód Polskich ze służbami zaangażowanymi w reagowanie w sytuacjach kryzysowych.