W piątek 11 października odbył się briefing prasowy dotyczący rozpoczynanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizacji prac na rzeszowskim zalewie. Wziął w nim udział Pan Grzegorz Witkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Posłowie na Sejm RP, Pani Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki. Wody Polskie reprezentowała Pani Małgorzata Wajda - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Podczas spotkania obecni byli również parlamentarzyści zainteresowania realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

fot 1

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ Grzegorz Witkowski

Realizacja prac ma na celu przywrócenie utraconej pojemności zbiornika w wysokości 0,68 mln m3. Usunięcie osadów z czaszy zbiornika pozwoli równocześnie na utrzymanie podstawowych funkcji technicznych piętrzenia stopnia wodnego.
Pan Grzegorz Witkowski podczas wystąpienia podkreślił, że zbiornik rzeszowski, to nie jedyne przedsięwzięcie realizowane przez RZGW w Rzeszowie. W ciągu kilku lat na podkarpaciu powstanie gigantyczna inwestycja przeciwpowodziowa czyli budowa zbiornika Kąty Myscowa o wartości około 1 mld zł.
Obecni na spotkaniu Parlamentarzyści RP podziękowali Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Wodom Polskim za dotychczasowe zaangażowanie w realizację tego tak ważnego dla mieszkańców regionu przedsięwzięcia.
Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki zaznaczyła, że w końcu zostały spełnione oczekiwania mieszkańców Rzeszowa i sąsiednich miejscowości gdyż już w 2022 roku zostanie przywrócona funkcjonalność zalewu, który nie był odmulany przez ostatnie 40 lat.

fot 2

Dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda

Jak zaznaczyła Dyrektor RZGW w Rzeszowie dzisiejszy dzień to zakończenie pierwszej, przygotowawczej fazy przedsięwzięcia i przejście do zasadniczego etapu wykonawstwa robót, które rozpoczną się w drugiej połowie października. Jeśli utrzymają się obecne, sprzyjające warunki atmosferyczne, założony harmonogram realizacyjny zostanie bez przeszkód wykonany.
We wrześniu zostały zrealizowane prace związane ze zbiorem i przeniesieniem do zastępczych zbiorników chronionej rośliny – orzecha kotewki wodnej. Od dnia 5 października nad zalew dotarła już znacząca część specjalistycznych maszyn, w tym barki, kuter, holownik i wielozadaniowy watermaster, którego zadaniem będzie usunięcie roślinności pływającej. Na wodzie znajduje się również 41- tonowa pogłębiarka, która dotarła nad zalew w ubiegłą środę.

fot 3

Część maszyn, które będą odmulać zbiornik na Wisłoku

W najbliższych dniach spodziewana jest dostawa kolejnego watermastera oraz refulera z systemem rurociągów tłocznych o długości ponad jednego kilometra, za pomocą którego urobek będzie transportowany na miejsce czasowego składowania.