We wtorek 8 października przedstawiciele Wód Polskich wzięli udział w konferencji "Mała retencja-sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego się klimatu". Organizatorem wydarzenia, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu, było Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnobrzegu.

ARIMR 1

Prezentacja dotycząca Planów Przeciwdziałania Skutkom Suszy

Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW WP podczas prelekcji poinformował zebranych o zakresie działania i kompetencjach Wód Polskich, trwających obecnie pracach nad projektem Planów Przeciwdziałania Skutkom Suszy i o możliwościach powiększania dyspozycyjnych zasobów wodnych. Odrębna część prezentacji została poświęcona procesowi uzyskiwania pozwoleń oraz zgód wodnoprawnych. W konferencji wziął udział m.in. Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, samorządowcy, przedstawiciele Lasów państwowych, rolnicy oraz specjaliści od gospodarki wodnej.

ARIMR 2

Uczestnicy konferencji zorganizowanej przez ARiMR

Zebrani dyskutowali również o aktualnym stanie ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu tarnobrzeskiego oraz o działaniach mających na celu ograniczanie skutków suszy i powodzi.
Prelegenci przypomnieli powodzie z ostatnich stu lat zaznaczając szkody na terenie województwa podkarpackiego, a w szczególności w powiecie tarnobrzeskim. Pracownicy ARiMR przedstawili również informację o wielkości wypłacanych odszkodowań dla rolników.

ARIMR 3

Przedstawiciel Rady Miasta Tarnobrzega

Istotnym elementem spotkania było również omówienie możliwych inwestycji związane z zagospodarowaniem jeziora tarnobrzeskiego, oraz prezentacja dotycząca alternatywnych metod użytkowania gruntów rolnych mających na celu minimalizowanie wykorzystania wody.