Państwowa Straż Pożarna z Komendy Miejskiej w Rzeszowie realizuje w dniu 2 października ćwiczenia na rzece Wisłok w rejonie rzeszowskich bulwarów.

 

PSP 1

Rozkładanie zapory w poprzek koryta Wisłoka

Dzisiejsze ćwiczenia, realizowane w uzgodnieniu z Wodami Polskimi, polegają na układaniu w poprzek koryta rzeki specjalnej zapory, która pozwala na ograniczenie rozprzestrzeniania, a następnie wyłapanie zanieczyszczeń z koryta rzeki. Strażacy z jednostki ratownictwa chemicznego informują, że dodatkowo istnieje możliwość instalacji na tej zaporze rękawów sorpcyjnych, które absorbują substancje ropopochodne.

 

PSP 2

Ułożona zapora w rejonie rzeszowskich bulwarów

Doświadczenia ostatnich tygodni pokazują jak duże znaczenie mają działania związane z neutralizacją zanieczyszczeń, które w niekontrolowany sposób dostały się do środowiska wodnego. W ciągu ostatnich sześciu tygodni jedynie na terenie województwa podkarpackiego doszło do kilku poważnych incydentów, podczas których zaistniało niebezpieczeństwo skażenia rzek i potoków. W drugiej połowie sierpnia potok Mikośka został zanieczyszczony surowymi ściekami z oczyszczalni w Woli Dalszej koło Łańcuta. Zaledwie kilka dni później w wyniku wypadku przy transporcie zbiornika z olejem opałowym doszło do zanieczyszczenia substancją ropopochodną cieku Olszanica w Uhercach Mineralnych. Z kolei na początku września br. podczas wypadku drogowego wioząca ciekły asfalt cysterna wpadła do potoku Lubcza na granicy Rzeszowa i Boguchwały, a dwa tygodnie później nastąpiło zanieczyszczenie zbiornika Besko farbą, którą były malowane bariery ochronne na drodze wojewódzkiej.

 

PSP 3

We wszystkich przypadkach udało się uniknąć większych strat środowiskowych i szybko opanować sytuacje awaryjne dzięki współpracy pracowników Wód Polskich z jednostkami straży pożarnej.