Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wzięli udział w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, które odbyło się w dniu 1 października w Rzeszowie.  Pani Monika Niemiec - Butryn Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ podkreśliła, że najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym w ramach PPSS na obszarze Regionu Wodnego Górnej - Wschodniej Wisły  jest niewątpliwie budowa zbiornika retencyjnego Kąty Myscowa na Wisłoce.

 

KOnferencja 1

Briefing prasowy podczas spotkania konsultacyjnego

 

Dyrektor RZGW w Rzeszowie – Pani Małgorzata Wajda, przedstawiła uczestnikom przygotowywane obecnie do realizacji inwestycje na obszarze województwa podkarpackiego, związane z budową zbiorników, oraz powiększaniem retencji korytowej. Oprócz budowy zbiornika Kąty Myscowa na Wisłoce, są to m.in. zbiornik retencyjny na potoku Szufnarówka w gminie Wiśniowa, oraz zadanie p.n. Pogwizdówka na terenie gminy Czarna, które pozwoli na stabilizację wielkości przepływów a tym samym poprawi stosunki wodne na terenach doliny cieku, przez zapobieganie obniżeniu zwierciadła wód gruntowych. 

 

konferencja 2

Dyrektor RZGW w Rzeszowie – Małgorzata Wajda

Jak pokazała frekwencja, temat suszy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Na spotkanie konsultacyjne PPSS przybyli ponadto m.in. przedstawiciele instytucji naukowych, Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Lasów Państwowych oraz liczni samorządowcy z lokalnych gmin i starostw powiatowych.

 

 

konferencja 3

Zgłaszanie postulatów podczas części dyskusyjnej spotkania

 

Konsultacje społeczne projektu PPSS, odbywające się w ramach prowadzonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu Stop suszy! Potrwają do 15 lutego 2020 r. Każdy zainteresowany może w tym czasie wnieść swoje uwagi i wnioski do prezentowanego projektu dokumentu poprzez specjalnie przygotowany dla tego celu formularz. Opracowany projekt to pierwszy tak kompleksowy dokument dotyczący walki z suszą w Polsce. Jest on dostępny na stronie www.konsultacjesusza.pl i www.stopsuszy.pl.

 Szczegółowe informacje na temat kolejnych zaplanowanych spotkań dostępne są m.in. na stronie www.stopsuszy.pl.