W dniu 25 września, w godzinach nocnych służby terenowe PGW Wody Polskie zostały powiadomione przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego o zanieczyszczeniu potoku Tabor w miejscowości Wróblik Szlachecki.
Przybyli na miejsce zdarzenia pracownicy PGW Wody Polskie z Zarządu Zlewni oraz Nadzoru Wodnego w Krośnie stwierdzili, że w wodach Taboru znajduje się niezidentyfikowana substancja chemiczna.

 

Tabor

Jednostki policji i straży pożarnej na miejscu zdarzenia (fot. PGW Wody Polskie)

Krośnieńska jednostka ratownictwa chemiczno-ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej zabezpieczyła miejsce zdarzenia poprzez rozłożenie zapór sorpcyjnych w korycie rzeki, z kolei policja pobrała próbki wody celem przeprowadzenia badań.


Pracownicy Wód Polskich ustalili, że powyżej miejsca zrzutu zanieczyszczeń znajduje się przedsiębiorstwo utylizacji odpadów, które, jak stwierdzono nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków. Obecnie, wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizowane są działania mające na celu dokonanie kontroli w ww zakładzie.