Od dnia 15 sierpnia 2019 r. trwają półroczne konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

W terminie do 15 lutego 2020 r. każdy może zgłosić swoje uwagi do ww dokumentu. Jest to najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie strategicznego projektu "Stop suszy"!

plakat konsultacje s

W ramach konsultacji w 15 wybranych polskich miastach organizowane są spotkania, w trakcie których przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przedstawiają wstępne założenia projektu.

 

harmonogram konsultacje

Kolejne ze spotkań konsultacyjnych odbędzie się 1 października o godz. 10.30 w Hotelu Ferdynand przy ul. Grottgera 28 w Rzeszowie.

Swój udział w wydarzeniu zapowiedział m.in. Pan Grzegorz Witkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

PPSS rzeszow

Konsultacje społeczne są skierowane do wszystkich zainteresowanych problematyką suszy – zarówno do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, jak i do mieszkańców miast oraz gmin.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojego udziału w spotkaniu poprzez formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ

 

Szczegółowa agenda spotkania dostępna jest TUTAJ.