Podczas pikniku rodzinnego na Stalowowolskich Błoniach, które miało miejsce w październiku 2018 roku, przedstawiciele Wód Polskich zadeklarowali wykonanie modernizacji niemal 18-sto kilometrowego odcinka lewostronnego obwałowania Sanu na terenie gmin Zaleszany i Stalowa Wola. Dzięki staraniom podjętym przez Wody Polskie, przedstawiciele Banku Światowego podczas tegorocznej, majowej misji zaakceptowali opracowanie dokumentacji projektowej dla ww zadania w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.

 

snapshot 10

Wizualizacja odcinka rzeki San objętego opracowaniem projektowym

Prace projektowe rozpoczęły się 1 sierpnia br. a w dniu 19 września 2019 r. w siedzibie RZGW w Rzeszowie odbyło się posiedzenie rady technicznej, w trakcie której zaprezentowano wstępne założenia.

 

Rada 1

Posiedzenie Rady Technicznej w RZGW Rzeszów

 

Dokumentacja projektowa obejmie odcinek lewostronnego obwałowania Sanu przebiegający przez Skowierzyn, Dzierdziówkę, Majdan Zbydnowski, Wólkę Turebską, Turbię, Pilchów i Stalową Wolę.

Zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę dokumentacji harmonogramem przekazywania prac, projekt budowalny zostanie opracowany do końca lutego 2020 roku.
Pani Małgorzata Wajda - Dyrektor RZGW w Rzeszowie podkreśliła, że dzięki zastosowaniu nowatorskich metod projektowania możliwe będzie wykonanie dokumentacji w rekordowo krótkim czasie – tj. w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Dokumentacja ta będzie stanowiła podstawę do złożenia wniosków o wydanie stosownych decyzji administracyjnych na rozbudowę obwałowania Sanu.
Ponadto przyjęte założenia projektowe umożliwią w przyszłości wykonanie przez lokalne samorządy ścieżek rowerowych na koronie obwałowania.

 

snapshot 12

Odcinek lewego wału rzeki San w km 23+700