Dyrektor RZGW w Rzeszowie – Małgorzata Wajda wraz z Zastępcą ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą - Agnieszką Duszkiewicz uczestniczyły w II Kongresie Żeglugi Śródlądowej.
Głównym organizatorem tegorocznej edycja Kongresu, który odbywa się pod hasłem „W stronę korzyści” jest Wojewoda Opolski, natomiast Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie objęło patronat merytoryczny nad wydarzeniem.

Opole 2


W drugim dniu Kongresu, Prezes PGW WP Przemysław Daca, w obecności Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka, podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla stopnia wodnego Ścinawa na Odrze. Drugim, podpisanym przez Prezesa Wód Polskich dokumentem był list intencyjny w sprawie realizacji, wspólnie ze Stowarzyszeniem Aglomeracji Opolskiej, inwestycji hydrotechnicznych i infrastrukturalnych.
Pani Monika Niemiec-Butryn - Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ przedstawiła aktualne plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

 

II Kongres Żeglugi w Opolu

II Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu

W ramach Kongresu zorganizowano również liczne panele dyskusyjne poświęcone m.in. gospodarce wodnej oraz perspektywach rozwoju śródlądowej żeglugi pasażerskiej.