Aktualizacja godz. 12:30

 

Zakończyła sie akcja usuwania zanieczyszczeń ze zbiornika Besko. 

Straż pożarna odseparowała i zebrała z powierzchni zbiornika około 30 litrów farby i przekazała do utylizacji. NIe ma również zagrożenia dla ujęcia wody - przebadane próbki pozwalają stwierdzić, że zanieczyszczenia nie dostały sie do komory ujęciowej.

 

Besko4

Oczyszczony zbiornik Besko w Sieniawie


Trwa akcja usuwania zanieczyszczeń ze zbiornika Besko na rzece Wisłok.

 

Dziś w godzinach porannych pracownik Wód Polskich obsługujący obiekt zauważył plamę niezidentyfikowanej substancji na powierzchni wody sieniawskiego zbiornika. Ustalono, że jest to farba, którą na zlecenie PZDW malowano bariery ochronne przy drodze wojewódzkiej przebiegającej po koronie zapory.
Pracownicy PGW Wody Polskie natychmiast powiadomili o tym fakcie przedstawicieli PZDW oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie, gdyż w korpusie zapory usytuowane jest ujęcie wody dla miasta Krosna, Rymanowa oraz Sieniawy.

besko 2Na miejscu pracuje cztery jednostki strażackie: PSP Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Krośnie oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Rymanowa, Posady Dolnej i Sieniawy.

Besko 1

 

Strażacy ograniczyli rozprzestrzenianie się plamy farby za pomocą rękawa sorpcyjnego a obecnie przy pomocy dwóch łodzi zbierają ją z powierzchni wody do pojemników.

besko 3

 

Pracownicy Wód Polskich i MPGK na bieżąco monitorują ujęcie wody - w chwili obecnej sytuacja jest pod kontrolą – zanieczyszczona woda nie dostała się do komory ujęciowej. 

 


O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco