W dniu 4 września 2019 rozpoczęły się prace związane z przeniesieniem ze zbiornika rzeszowskiego znajdującej się pod ochroną rośliny kotewki orzech wodny. Roślina ta musi zostać zebrana przed rozpoczęciem zasadniczych prac odmuleniowych. Istniejące stanowiska kotewki były od kilku tygodni systematycznie kontrolowane przez zespół przyrodniczy pracowników Wód Polskich, oraz nadzór hydrobotaniczny aby ustalić optymalny czas zbioru orzechów. Tegoroczny zbiór obejmie powierzchnię ok. 0,74 ha, w rejonie ujęcia wody byłego WSK, która zostanie odmulona w I cyklu prac.

kotewka 1

Zbiór kotewki w rejonie ujęcia wody byłego WSK

 

Równolegle realizowane były poszukiwania akwenów zastępczych do których orzechy zostaną przeniesione.
Istotnym jest, aby były to zbiorniki wód stojących, względnie wolno płynących, które w lecie będą silnie nagrzane a jednocześnie są dobrze natlenione i niezanieczyszczone. Ważnym czynnikiem jest również, aby cechowały się one stałym poziomem wody i stabilnymi warunkami ekologicznymi i fizykochemicznymi. Aby umożliwić przeniesionym okazom tego gatunku dobre warunki rozrastania się, dno zbiornika powinno być muliste lub gliniasto ilaste, a optymalna głębokość wody powinna wynosić ok. 1 - 2 m.

kotewka3

Łodyga i rozeta kotewki wodnej


Takie właśnie wymogi ekologiczne spełniają m.in. dwa zbiorniki zlokalizowane przy Wisłoku na terenie miejscowości Wola Mała w gminie Czarna. Akweny te będą następnie podlegać pięcioletniemu monitoringowi skuteczności adaptacji przeniesionych roślin do nowych warunków.

kotewka 2

Zebrane orzechy kotewki