W sobotę 24 sierpnia w godzinach popołudniowych Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadomiło Wody Polskie o skażeniu potoku Olszanica w miejscowości Uherce Mineralne.

Przybyli na miejsce pracownicy Wód Polskich z Nadzoru Wodnego w Lesku ustalili, że doszło do wycieku substancji ropopochodnych ze starych zbiorników na paliwo zlokalizowanych na trenie Zakładu Produkcji Węgla Drzewnego należącego do przedsiębiorstwa EXTRANS BIS. Zbiorniki zostały wykopane z ziemi i podczas załadunku na ciężarówkę wyciekło z nich około 100 litrów ropy, która przedostała się systemem kanalizacji deszczowej do potoku Olszanica.

Olszanica 2

Zanieczyszczony ropą potok Olszanica w Uhercach Mineralnych

O zdarzeniu został natychmiast powiadomiony Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Na miejsce przybyła jednostka Państwowej Straży Pożarnej z Leska i przystąpiła do zabezpieczenia miejsca wylotu kanalizacji do Olszanicy rękawami sorpcyjnymi. Skażony ropą plac, na którym doszło do wycieku, został zabepieczony sorbentem. Akcja ratownicza została zakończona w godzinach nocnych.

W dniu 25 sierpnia wstrzymany jest jeszcze pobór wody dla połozonej niżej miejscowości Średnia Wieś.

Olszanica 1

Państwowa Straż Pożarna zabezpiecza plac na którym doszło do wycieku

Skażenie Olszanicy, to już drugie tego typu zdarzenie w tym tygodniu. W ubiegły czwartek 22 sierpnia pracownicy Wód Polskich brali udział w akcji zabezpieczenia potoku Mikośka w Łańcucie przed skażeniem ściekami z oczyszczalni w Woli Dalszej. Szersza relacja z tego zdażenia znajduje się tutaj.