Aktualizacja 24-08-2019 godz. 9:00

 

Służby terenowe Wód Polskich w dalszym ciągu na bieżąco monitorują w terenie przywracanie koryta potoku Mikośka do stanu sprzed awarii. Pracownicy Łańcuckiego Zakładu Komunalnego, który administruje oczyszczalnią ścieków w Woli Dalszej do godzin popołudniowych odpompowywali zanieczyszczenia z koryta potoku i za pomocą beczkowozów przewozili je na oczyszczalnię.

mikośka 9 

 


Aktualizacja z godz. 14:20

Dobiegają końca prace związane z usuwaniem awarii, która spowodowała zanieczyszczenie Mikośki w Łańcucie. Jak ustalono, powodem przedostania się ścieków do potoku było rozszczelnienie głównego kolektora, który dostarcza ścieki komunalne i przemysłowe z miasta i gminy Łańcut oraz kilku sąsiednich gmin. W dniu wczorajszym Pracownicy Łańcuckiego Zakładu Komunalnego rozpoczęli przerzut dopływających ścieków za pomocą pomp, lecz ich wydajność okazała się niewystarczająca. W związku z tym część surowych ścieków przedostała się do kolektora burzowego, którego zadaniem jest odprowadzanie wód opadowych z terenu oczyszczalni do potoku Mikośka.

Mikośka 6

Naprawa rozszczelnionego kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni.

Uszkodzony rurociąg został już uszczelniony, a straż pożarna realizuje obecnie działania mające na celu oczyszczenie wód Mikośki. W tym celu, poniżej ułożonych dziś rano fartuchów sorbcyjnych została wykonana tymczasowa tama z worków wypełnionych piaskiem. Zgromadzony na powierzchni wody zanieczyszczony osad jest przepompowywany do beczkowozów i przewożony do oczyszczalni, celem ich przetworzenia.

Mikośka 7

Ścieki odpompowane z koryta potoku Mikośka przewożone są z powrotem na oczyszczalnię

 

 


Aktualizacja z godz. 11:30

Pracownicy Nadzoru Wodnego w Łańcucie dokonali sprawdzenia głównego kolektora wylotowego z oczyszczalni ścieków, który jest odprowadzony bezpośrednio do Wisłoka. Na tym wylocie  nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń, ich źródłem jest natomiast kolektor burzowy, który znajduje ujście w piątym kilometrze potoku Mikośka.  

Mikośka 4

Wylot głównego kolektora oczyszczalni do rzeki Wisłok

Służby terenowe Wód Polskich wspólnie z Komendantem Wojewódzkim PSP w Rzeszowie, Komendantem Powiatowym PSP w Łańcucie oraz przedstawicielami SANEPIDU ustalają obecnie przyczyny zrzutu zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków należącej do Łańcuckiego Zakładu Komunalnego.

 


W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych do Centrum Operacyjnego RZGW w Rzeszowie wpłynęło zawiadomienie o zanieczyszczeniu potoku Mikośka na terenie Łańcuta. PGW Wody Polskie natychmiast powiadomiły o tym fakcie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pracownicy Wód Polskich z Nadzoru Wodnego w Łańcucie udali się na miejsce zdarzenia i stwierdzili, że z kolektora wylotowego z oczyszczalni ścieków położonej w Woli  Dalszej wypływa do potoku Mikośka ciemna substancja.

Mikośka 2

Pracownicy Wód Polskich i Państwowej Straży Pożarnej kontrolują sytuację w terenie 

Specjalistyczna jednostka chemiczna PSP z Leżajska pobrała próbki wody i nie stwierdziła występowania w niej zanieczyszczeń chemicznych.

Mikośka 5

Wylot z oczyszczalni ścieków do Mikośki w Łańcucie

Kolejna kontrola, dokonana przez pracowników Wód Polskich dziś w godzinach porannych pozwoliła stwierdzić, że w potoku Mikośka pojawiły się kolejne zanieczyszczenia w postaci piany i tzw. filmu olejowego. Wezwana na miejsce Straż Pożarna na długości 3 km biegu potoku Mikośka rozłożyła cztery fartuchy, których zadaniem jest powstrzymanie zanieczyszczeń do Wisłoka.

Mikoska 1

Zakończono rozkładanie fartuchów przeciwolejowych na potoku Mikośka poniżej wylotu z oczyszczalni ścieków