Niespełna trzy tygodnie zajęła realizacja robót polegających na likwidacji wyrwy w skarpie potoku Ostra, która uniemożliwiła dojazd do 120 gospodarstw mieszkańcom Latoszyna w gminie Dębica.
Pięćdziesięciometrowa wyrwa w lewej skarpie potoku Ostra została zabudowana i dodatkowo umocniona narzutem z kamienia łamanego – tym samym został odtworzony korpus drogi gminnej zniszczonej podczas majowych wezbrań.

Wyrwa maj

Wyrwa w dniu 22 maja 2019 r.  

 

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w rekordowym tempie. Już w lipcu br. Wody Polskie, po zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych przeprowadziły całą procedurę przetargową i dokonały wyboru Wykonawcy.

 

Realizacja robót

Końcowa faza realizacji robót – sierpień 2019

 

Zgodnie z zawartą umową, w dniu 7 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru technicznego, wykonanych na zlecenie Wód Polskich, robót budowlanych. Obecny na odbiorze Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle – Pan Jerzy Żygłowicz złożył przedstawicielom Wykonawcy podziękowania za wykazany profesjonalizm i terminową realizację prac.
Cały zakres robót budowlanych został zrealizowany w okresie od 22 lipca do 7 sierpnia 2019 r, mimo że w tym czasie trzykrotnie wystąpiły intensywne opady deszczu, które zmusiły Wykonawcę do wstrzymania prac.

 

Ostra podpisanie protokołu

Podpisanie protokołu odbioru

 

Na mocy zawartego z PGW WP porozumieniem, Gmina Dębica niezwłocznie przystąpi do odtworzenia asfaltowej nawierzchni jezdni.