Mimo majowych wezbrań, podczas których Wykonawca był zmuszony czasowo zawiesić prace i zabezpieczyć odcinki wałów, prace na zadaniu Wisła etap 2 są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.
Od początku realizacji zadania, które miało miejsce 25 marca 2019 r, wykonano roboty budowlane o wartości ponad 12,5 mln zł. tj. niemal 20 % wartości umowy. W całości została już wykonana przesłona przeciwfiltracyjna podłoża wału na trzech z czterech sekcji obwałowań.

 

Rozbudowa korpusu wału na sekcji III

Rozbudowa korpusu wału na sekcji III

Obecnie trwają roboty ziemne związane z rozbudową korpusu wału na sekcji II, III oraz sekcji San.Dotychczas zostało dowiezione, uformowane i zagęszczone niemal 100 000 m3 materiału nasypowego. Z uwagi na uwarunkowania środowiskowe rozpoczęcie prac na sekcji I nastąpi w sierpniu br. Realizowane jest także zabezpieczenie nadbudowanego korpusu poprzez układanie geomembrany z folii PVC. Wykonawca robót ułożył już folię na powierzchni ponad 27 000 m2.

Zgrzewanie geomembrany przeciwfiltracyjnej

Zgrzewanie geomembrany przeciwfiltracyjnej

Zgodnie z założeniami projektowymi, oprócz zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych w korpusie obwałowań instalowana jest bariera z siatki stalowej, której zadaniem będzie uniemożliwienie bobrom i innym zwierzętom wykopywanie nor w korpusie wału. Docelowo na wszystkich sekcjach wału ułożone zostanie 435 tysięcy m2 siatki stalowej. Na chwile obecną rozpoczęto montaż siatki na sekcji San. W sierpniu planowane jest również rozpoczęcie przebudowy dwóch śluz wałowych zlokalizowanych na sekcji II oraz III.

Siatka chroniąca przed zwierzętami ryjącym

Siatka chroniąca przed zwierzętami ryjącym