Trwają prace związane z zabudową wyrwy w skarpie potoku Ostra, którego wody, podczas majowych wezbrań spowodowały zniszczenie korpusu drogi gminnej pozbawiając tym samym możliwości dojazdu do 120 gospodarstw w miejscowości Latoszyn.

Wyrwa w lewym brzegu potoku Ostra wraz z uszkodzonym korpusem drogi

Wyrwa w lewym brzegu potoku Ostra – stan na dzień 22 maja br.

Umowę na wykonanie prac naprawczych Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisało w lipcu tego roku.
Roboty budowlane obejmują odtworzenie skarpy poprzez zasypanie wyrwy lewej skarpy potoku Ostra i wykonanie umocnienia narzutem z kamienia łamanego. Podstawa skarpy potoku została zastabilizowana poprzez wykonanie 50-cio metrowego odcinka narzutu z kamienia łamanego w formie trapezowej tamy podłużnej.

prace lipiec

Zasypywanie wyrwy - stan prac na dzień 24 lipca br.

Zakończenie tego zadania o wartości 275,6 tys. zł zaplanowane jest na dzień 7 sierpnia 2019 roku. Zgodne z zawartym porozumieniem, wykonane na zlecenie Wód Polskich prace pozwolą Gminie Dębica na wykonanie odtworzenia jezdni uszkodzonej drogi.