Pierwszą fazą robót na zbiorniku rzeszowskim – poprzedzającą wykonanie prac odmuleniowych, będzie zbiór a następnie przeniesienie orzechów kotewki do akwenów zastępczych. Stanowiska tej jednorocznej chronionej rośliny z rodziny krwawnicowatych występują w strefie przybrzeżnej rzeszowskiego zbiornika.

stanowisko kotewki na lewym brzegu Wisłoka powyżej stopnia

Stanowisko kotewki na lewym brzegu Wisłoka powyżej stopnia

 

Zgodnie z wydaną w dniu 17 lipca 2019 roku decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie zbiór i przenoszenie rośliny będzie realizowany pod ścisłym nadzorem hydrobotanika w okresie od 15 sierpnia do 10 września – przed oddzieleniem się orzechów od rozet i ich opadnięciem na dno.
Aby zaobserwować najbardziej optymalny czas zbioru, zespół przyrodników z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wykonuje na bieżąco monitoring botaniczny stanowisk kotewki.

 

kontrola orzecha kotewki

Bieżący monitoring stanowisk kotewki przez przyrodników RZGW Rzeszów

Przeprowadzona w dniu 30 lipca 2019 kolejna kontrola pozwoliła stwierdzić,  że kotewka zakończyła  obecnie fazę kwitnienia, a na łodygach wkrótce zaczną się pojawiać zawiązki orzechów.

 

kwiat kotewki

Przekwitająca kotewka – 30 lipca 2019.

 

Wizja terenowa była również okazją do zaobserwowania pospolitych gatunków ptaków występujących na zbiorniku rzeszowskim, w tym m.in.: czapli siwej, łabędzia, mewy śmieszki oraz pary żerujących rybitw rzecznych. Jednym z elementów zadania związanego z odmuleniem zbiornika będzie usytuowanie w jego czaszy barki służącej jako sztuczne siedlisko rozrodu rybitw rzecznych.    

czapla mewa i łabędzie

Od lewej: Czapla siwa, mewa i łabędzie w rejonie prawego brzegu Wisłoka