Burmistrz Przeworska Pan Leszek Kisiel podczas spotkania w dniu 24 lipca 2019 r, złożył na ręce Pani Małgorzaty Wajdy – Dyrektora RZGW w Rzeszowie podziękowania za działania Wód Polskich podejmowane podczas majowych wezbrań.

W ubiegłych latach Przeworsk wielokrotnie ponosił znaczne straty powodziowe w wyniku zalania wodami przepływającej przez miasto rzeki Mleczki. Dyrektor RZGW w Rzeszowie podkreśliła, że w roku bieżącym w Przeworsku nie zanotowano znacznych szkód, dzięki administrowanemu przez Wody Polskie polderowi „Kańczuga”.
Suchy zbiornik przeciwpowodziowy „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka został wybudowany w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Administrowany przez PGW Wody Polskie obiekt o powierzchni 62,4 ha dysponuje rezerwą powodziową w wysokości 3,09 mln m3. Pozwala na zwiększenie stopnia ochrony przeciwpowodziowej na obszarze ok. 360 ha zamieszkałym przez niemal tysiąc osób.

W trakcie ostatnich wezbrań, które miały miejsce w maju bieżącego roku obiekt zdał egzamin - czasza zbiornika została wypełniona na powierzchni ok. 13 ha, co pozwoliło przechwycić i zmagazynować około 100 tys. m3 wody. Przełożyło się to na obniżenie do bezpiecznego poziomu wody w dolnym biegu Mleczki i zmniejszenie zagrożenia powodziowego na terenie Przeworska oraz kilku mniejszych miejscowości położonych w dolinie tej rzeki.
Wody Polskie wspólnie z jednostkami samorządowymi powiatu przeworskiego planują organizację konferencji dedykowanej bezpieczeństwu powodziowemu.

Maj 2019 częściowo wypełniona czasza zbiornika Kańczuga

Maj 2019 - częściowo wypełniona czasza zbiornika Kańczuga