W dniach od 4 do 6 czerwca br. w Bolestraszycach k/Przemyśla odbyła się XXI Narada Grupy Roboczej ds. Planowania Wód Granicznych. Grupa została powołana przez Polsko – Ukraińską Komisję ds. Wód Granicznych. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Państwowej Agencji Wodnej Ukrainy poinformowali m.in., że Ukraina zakończyła reformę struktury administracyjnej w zakresie zlewniowego zarządzania zasobami wodnymi. W miejsce funkcjonujących do tej pory Obwodowych Zarządów Gospodarki Wodnej, w wyznaczonych dziewięciu dorzeczach rzek stworzono 12 Zarządów Zlewni i 15 Biur Regionalnych.
Strona polska i ukraińska przedstawiły również aktualny stan wdrażania do prawodawstwa krajowego postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Omówiono również zrealizowane i planowane działania, które mają służyć poprawie stanu wód w dorzeczu Dniestru, Sanu i Zachodniego Bugu. Stronę polską reprezentowali pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

 

W posiedzeniu Grupy PL wzięła udział Małgorzata Wajda Dyrektor RZGW w Rzeszowie

Na zaproszenie Grupy PL w naradzie wzięła udział Pani Małgorzata Wajda - Dyrektor RZGW w Rzeszowie

 

Przedstawiciele PGW WP Zlewniowego Zarządu Bugu i Sanu we Lwowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz RDOŚ w Lublinie

Przedstawiciele PGW Wody Polskie, Państwowej Agencji Wodnej Ukrainy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz RDOŚ w Lublinie

 

Wizyta na przepławce na rzece San w Przemyślu

Wizyta na przepławce na rzece San w Przemyślu

 

Podpisanie protokołu z XXI Narady Grupy PL

Podpisanie protokołu z XXI Narady Grupy PL