Dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda wzięła udział w posiedzeniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, które odbyło się w dniu dzisiejszym o godzinie 9:00 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Podczas konferencji prasowej Wojewoda Podkarpacki wyraziła podziękowania jednostkom zaangażowanym w prowadzenie akcji przeciwpowodziowej, w tym służbom mundurowym, Wodom Polskim oraz samorządom, które wspierały działania.
Dyrektor RZGW w Rzeszowie skierowała szczególne podziękowania do pracowników Zarządów Zlewni oraz Nadzorów Wodnych, którzy w ostatnich dniach podczas całodobowych dyżurów monitorowali zagrożenie powodziowe w terenie. Sytuacja, która wystąpiła w ubiegłym tygodniu była pierwszą większą powodzią od czasu powstania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Głównym zadaniem RZGW i jednostek terenowych był nieustanny monitoring obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej (w tym ponad pół tysiąca km obwałowań), identyfikacja powstających zagrożeń i wskazywanie ich jednostkom mundurowym. Dzięki zrealizowanym w ostatnim czasie na terenie województwa podkarpackiego licznym inwestycjom, ilość zagrożeń (przebić hydraulicznych, wyrw itp.) była nieporównywalnie niższa niż podczas dotychczasowych powodzi.

WZZK

Konferencja prasowa po posiedzeniu WZZK (Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki)