W czwartek 9 maja br. pracownicy Zarządu Zlewni w Stalowej Woli oraz Nadzoru Wodnego w Tarnobrzegu przeprowadzili drugą turę warsztatów szkoleniowych dla uczniów stalowowolskiego Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji. Tym razem program obejmował wizytację terenu budowy oraz zwiedzenie kolejnych obiektów hydrotechnicznych administrowanych przez PGW Wody Polskie. 

Pobyt na placu budowy realizowanego obecnie zadania inwestycyjnego Wisła etap 2, pozwolił zapoznać się młodzieży z technologią kolejnych etapów robót związanych z formowaniem korpusu obwałowania przeciwpowodziowego. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wykonywanie przesłony z mieszanki bentonitowo – cementowej, której zadaniem będzie zabezpieczenie przeciwfiltracyjne podłoża rozbudowywanego wału.

Uczniowie odwiedzili również w pełni zautomatyzowaną przepompownię „Trześń”, która została wybudowana w 2018 roku w ramach zadania inwestycyjnego „Trześniówka V”. Pracownicy Wód Polskich zademonstrowali młodzieży przerzut wody z Cieku od Wielowsi do koryta Trześniówki uruchamiając trzy pompy o wydajności 1,5 tys. l/s.

Kolejnym punktem programu była wizytacja jazu w miejscowości Krawce usytuowanego na rzece Łęg, który piętrzy wody na potrzeby gospodarstwa rybackiego o powietrzchni 800 ha. 

Podsumowaniem warsztatów był przejazd do miejscowości Wilcza Wola, w której znajduje się 160-cio hektarowy zbiornik „Maziarnia”. Obiekt ten, oprócz funkcji przeciwpowodziowej wyrównuje przepływ w okresach niżówkowych i łagodzi niedobór wody dla stawów rybnych w miejscowościach Buda Stalowska i Grębów.

 

 

Korpus rozbudowywanego obwałowania wiślanego zadanie Wisła etap 2

 Korpus rozbudowywanego obwałowania wiślanego zadanie Wisła etap 2

 

Formowanie ławy przywałowej na zadaniu Wisła etap 2

 Formowanie ławy przywałowej na zadaniu Wisła etap 2

 

Jaz Krawce na rzece Łęg

Jaz Krawce na rzece Łęg

 

Wnętrze wybudowanej w 2018 roku przepompownia wody Trześń

Wnętrze wybudowanej w 2018 roku przepompownia wody Trześń

 

Prezentacja pracy przepompowni Trześń

 Prezentacja pracy przepompowni Trześń

 

Zapora czołowa zbiornika Maziarnia w miejscowości Wilcza Wola na rzece Łęg

 Zapora czołowa zbiornika Maziarnia w miejscowości Wilcza Wola na rzece Łęg