Zgodnie z zawartą z umową PGW Wody Polskie, konsorcjum trzech firm realizuje roboty budowlano montażowe związane z rozbudową 16,2 km obwałowań Wisły, Sanu i Łęgu na terenie gmin Gorzyce i Radomyśl nad Sanem w województwie podkarpackim.

Zmodernizowana infrastruktura przeciwpowodziowa znacznie zwiększy stopień bezpieczeństwa powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego o powierzchni 9,7 tys. ha, na których zamieszkuje niemal 19 tys. osób i zlokalizowanych jest 7 132 budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Prace, które rozpoczęły się 25 marca br. polegają na wykonaniu zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego, rozbudowie korpusu i podwyższeniu korony czterech odcinków obwałowań przeciwpowodziowych:

Sekcja I – prawy wał wiślany od granicy województwa lubelskiego do prawego wału rzeki San o długości 7,2 km

Sekcja II – prawy wał wiślany od ujścia Sanu do ujścia Łęgu o długości 4,9 km

Sekcja III – prawy wał wiślany od ujścia  Łęgu do ujścia Trześniówki oraz odcinek wału rzeki Łęg o łącznej długości 1,9 km

Sekcja San – prawy wał Sanu na wysokości ujścia rzeki San do Wisły na długości 2,2 km

W ciągu sześciu tygodni, które minęły od przekazania placu budowy, została już wykonana m.in. przesłona przeciwfiltracyjna w podłożu wału na całej sekcji San, oraz na 70% długości sekcji III. Rozpoczęto również prace ziemne związane z rozbudową korpusu prawostronnego obwałowania Sanu. 

Zgodnie z procedurami Banku Światowego, z którego finansowany jest ten projekt o całkowitej wartości niemal 80 mln zł., roboty realizowane są ze szczególną dbałością o aspekty środowiskowe.

Zakończenie całości robót zaplanowane jest na grudzień 2020 roku.

 

 

Wykonywanie przesłony hydroizolacyjnej w podłożu wału na sekcji III

Wykonywanie przesłony hydroizolacyjnej w podłożu wału na sekcji III

 

Węzeł do wykonywania przesłony hydroizolacyjnej

 Węzeł do wykonywania przesłony hydroizolacyjnej

 

Wygrodzenia herpetologiczne zapobiegające przedostawaniu się płazow na teren budowy

 Wygrodzenia herpetologiczne zapobiegające przedostawaniu się płazow na teren budowy

 

Zdejmowanie warstwy humusu z korpusu wału na sekcji San

 Zdejmowanie warstwy humusu z korpusu wału na sekcji San