24 kwietnia br. w siedzibie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli odbyły się warsztaty szkoleniowe dedykowane uczniom Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji, które funkcjonuje przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im T. Kościuszki w Stalowej Woli. W trakcie części konferencyjnej, Pan Fabian Zięba – Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni przedstawił zaproszonym Gościom strukturę, zakres działania oraz przybliżył główne zadania Wód Polskich. W trakcie prezentacji dyskutowano również o znaczeniu wody w przyrodzie oraz ochronie przed powodzią i suszą. Uczniowie zostali zapoznani z procesem przygotowania do realizacji oraz wykonaniem inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

Kolejną część warsztatów stanowił wyjazd w teren na obiekty hydrotechniczne administrowane przez PGW WP.  Młodzi technicy wizytowali wykonany w 2015 roku zbiornik retencyjny Rzeczyca Długa o powierzchni  15 ha, który gromadzi 284 tys. m3 wody.  Jest to zbiornik lateralny – zlokalizowany poza korytem rzeki Łukawica, w związku z czym zasilanie wodą odbywa się poprzez podziemny rurociąg o długości niemal 600 m. Kolejnym punktem wizyty terenowej był wybudowany w 2008 roku (w miejscu starego, drewnianego jazu) betonowy jaz na rzece Sanna w miejscowości Zaklików. Obiekt wyposażony jest w szczelinową przepławkę dla ryb, a dodatkowo zasila zabytkową małą elektrownię wodną, która została wykonana w 1937 roku. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie budynku przepompowni Opoka, która usytuowana jest na lewym wale rzeki Sanna. Przepompownia została zmodernizowana w latach 2006-2007 a w roku ubiegłym dodatkowo wyposażono ją w monitoring. Zadaniem tego obiektu, wyposażonego w trzy pompy o wydajności 600 l/s każda, jest przerzucanie nadmiaru wód ze zlewni o powierzchni 757ha do koryta rzeki Sanny w przypadku wystąpienia wysokich stanów wód.

Kolejne spotkanie z młodzieżą - w ramach prowadzonych warsztatów, odbędzie się 9 maja br. Zaplanowano wówczas wizytę na placu budowy zadania Wisła etap 2, którego realizację PGW WP rozpoczęły w marcu br. Ponadto uczniowie stalowowolskiego technikum będą mieli możliwość zwiedzenia pompowni  Trześń, jazów ”Krawce” i „Dęba” oraz zbiornika wodnego w Wilczej Woli.

Potok ukawica ujcie wody dla zbiornika wodnego Rzeczyca Duga

Potok Łukawica - ujęcie wody dla zbiornika wodnego Rzeczyca Długa

Zbiornik Rzeczyca Duga

Zbiornik Rzeczyca Długa