logo

 


Na obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie, ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej obowiązują dla zlewni:

  • Wisłoki do ujścia Jasiołki,
  • Ropy,
  • Jasiołki,
  • Wisłoki od ujścia Jasiołki,
  • Wisłoka od ujścia Morwawy,
  • Łęgu i przyrzecza Wisły,
  • Sanu od ujścia Wiaru,
  • San od ujścia Osławy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru),
  • San do ujścia Osławy (wraz ze zlewnią Osławy).

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady poniżej 2 mm. Stany wód, na obszarze zlewni Sanu i Wisłoka układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. Podobnie sytuacja wygląda dla zlewni Wisłoki oraz Łęgu.

W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.