Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z partnerami, zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do uczestnictwa w programie Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie.

 nowa edycja zaproszenie 1


Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony projekt edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany od 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Naszym celem jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży poprawnych nawyków i postaw, które wraz z otrzymaną wiedzą, w przyszłości będą mogły wykorzystywać i przekazywać dalej przyczyniając się do ochrony środowiska.

W ramach programu zapewniamy materiały i zajęcia edukacyjne oraz wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej podczas warsztatów terenowych. Realizujemy również, we współpracy z naszymi partnerami, pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Przynależność do sieci szkół przyjaznych wodzie jest potwierdzana certyfikatem. Program koordynują Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:

Telefon: (17) 853 74 58

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17b
35-103 Rzeszów

Aktywni Błękitni w roku szkolnym 2022/2023 - regulamin i dokumenty zgłoszeniowe 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naszych działań w ramach programu „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie” w roku szkolnym 2021/2022, zamieszczamy w naszym sprawozdaniu.

 

Korzyści z przystąpienia do programu Aktywni Błękitni:

  • zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii (w tym ochrony środowiska w szczególności w zakresie sposobów oszczędzania wody oraz dbałości o nią),
  • aktywizacja uczniów i rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej na rzecz czystości rzek, jezior, zbiorników wodnych (np. poprzez akcje sprzątania),
  • pozyskanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie woda (w tym wiedzy na temat powodzi, suszy),
  • uczestnictwo uczniów w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego organizowanych przez przedstawicieli policji, w szczególności policji wodnej oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel w niedozwolonym miejscu, skakanie do wody itp., bezpieczne uprawianie sportów wodnych),
  • zdobycie przez uczniów wiedzy jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią oraz wykształcenie proekologicznych nawyków,
  • możliwość zwiedzania obiektów hydrotechnicznych zarządzanych przez PGW Wody Polskie i zapoznanie uczniów z mechanizmami ich działania,
  • udział w terenowych zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach szkolnych prowadzonych przez specjalistów/ ekspertów z zakresu ichtiologii i ochrony środowiska,
  • nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą uczestniczącą w programie z organizacjami zapewniającymi wypoczynek letni dla dzieci połączony z rekreacją wodną,
  • zaangażowanie rodziców w działania związane z wyrabianiem poprawnych postaw z zakresu bezpiecznej rekreacji nad wodą i zachęcanie do uprawiania sportów wodnych.

 

Szczegółowe informacje o programie znajdują się w zakładce "Nasze Działania"

 

Patroni Medialni programu"Aktywni Błękitni":

 

     

logo LOGO NIEBIESKIE CMYK Nowiny CMYK Nowiny24 Kopia rzeszow24.info male              
Logo Korso Tygodnik Regionalny LOGO KOLBUSZOWSKIE kolbuszowa pl male korso24 pl male korso s pl male mielec pl male  

 

 Partnerzy programu "Aktywni Błękitni":

 


logo policja podkarpacka male

logo PSP kolor NEW male

 

 

aktywni patronaty es

 

 

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych! 

Facebook

YouTube