Rzeszowskie Wody Polskie oprócz realizowania szeregu prac utrzymaniowych na ciekach i zbiornikach wodnych, dużą wagę przykładają do kwestii środowiskowych. Niezwykle ważne jest dla nas promowanie zachowań proekologicznych. Systematycznie prowadzimy również akcje sprzątania, które mają na celu sygnalizować problem zanieczyszczenia rzek i zachęcać użytkowników wód do zachowywania czystości.

Sprzątanie bulwarów nad wisłoką małe2

Sprzątanie brzegów Wisłoki w Mielcu

Jedną z tego typu akcji było sprzątanie bulwarów nad Wisłoką w Mielcu, zorganizowane w dn. 22.08 br. w godzinach 7.00 – 12.00.

W wydarzeniu brali udział pracownicy Nadzoru Wodnego w Mielcu oraz pracownicy lokalnej restauracji McDonald’s. Wspólnymi siłami udało się zebrać ok. 10 worków śmieci. Oczyszczony został m. in. teren bulwarów spacerowych oraz prawy brzeg Wisłoki.

Resized 20220822 092745 9370

Akcja sprzątania bulwarów nad Wisłoką w Mielcu

Zebrane śmieci zostały odebrane i zutylizowane przez uprawnioną do tego firmę. Za koordynację projektu odpowiadała firma McDonald’s.