W ostatnich latach częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, np. takich jak susza, jest znacznie nasilona. Na przestrzeni lat 2010–2019, susze o dużej intensywności i obejmujące swym zasięgiem większą część kraju pojawiały się średnio co 2,5 roku. Problem ten dostrzegli m. in. seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim, dla których przeprowadziliśmy prelekcję na ten temat.

kurczące się zastoisko wodne maleZbiornik Besko – lipiec 2022

Aby omówić ww. zagadnienie, zorganizowane zostało spotkanie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele rzeszowskich Wód Polskich oraz Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim.

Wydarzenie odbyło się 18 sierpnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim.

300439481 5438937242879973 5235015176924578314 nPrelekcja PGW WP

Dyskusja poświęcona była m. in. problemowi suszy i zasobom wodnym na świecie. Ponadto, przedstawiciele PGW WP opowiedzieli o działaniach podejmowanych przez Wody Polskie, w celu minimalizowania skutków tego zjawiska. Przybliżone zostały również założenia PPSS, czyli Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy - pierwszego w Polsce dokumentu planistycznego o zasięgu ogólnokrajowym, dotyczącego zjawiska suszy.

Dodatkowo, zaprezentowane zostały rozwiązania, które każdy z nas może wprowadzić w swoim gospodarstwie domowym w celu oszczędzania wody.

299119160 5438937522879945 5208496787059459 nPrelekcja PGW WP

Na zakończenie spotkania seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim otrzymali drobne upominki z logiem PGW WP. Następnie uczestnicy rozeszli się do swoich domów z głową pełną pomysłów na oszczędzanie, magazynowanie i ponowne wykorzystywanie wody.