W dniu 6.07 br. Wody Polskie otrzymały zgłoszenie dotyczące pojawienia się śniętych ryb w zbiorniku „Besko” w Sieniawie.
Po otrzymaniu powiadomienia pracownicy rzeszowskich Wód Polskich udali się na wizję w terenie, aby ocenić skalę zjawiska.

Podczas obchodu stwierdzono, że martwe ryby pojawiły się na odciętym od wody płynącej zastoisku, zlokalizowanym w górnej części zbiornika, przy lewym brzegu rzeki Wisłok w miejscowości Głębokie, w gminie Sieniawa.

Rozmiary zastoiska oszacowano na 100 m długości, 60m szerokości i ok. 30 - 40 cm głębokości. Przyczyną jego powstania był długotrwały brak opadów atmosferycznych i bardzo niskie dopływy wód do zbiornika.

Obraz1

Fot. Zastoisko na zbiorniku „Besko” w Sieniawie


W wyniku wysokich temperatur, pod wpływem nagrzania się wody oraz zmniejszenia natlenienia wystąpiło zjawisko przyduchy, powodujące śnięcie ryb, takich jak sandacz i szczupak, mniej odpornych na wystąpienie niekorzystnych warunków bytowania.

Ze względu na zabagnienie dna oraz brak możliwości uprzątnięcia padłych ryb przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu: pontonu lub łódki uznano, że należy odłowić je ręcznie.

IMG 20220708 104144
Fot. Akcja odławiania martwych ryb


W dniu 8.07 br. przedstawiciele Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie w porozumieniu z RZGW w Rzeszowie przeprowadzili akcję odławiania martwych ryb, które następnie zostały przekazane do utylizacji.

Dodatkowo, przedstawiciele PZW zadeklarowali, że, w okresie jesiennym zbiornik wodny zostanie zarybiony sandaczami i szczupakami, w celu zrekompensowania powstałych strat.