W poniedziałek 27 czerwca br., w miejscowości Dąbrówka Pniowska na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, odbyła się uroczystość związana z zakończeniem inwestycji przebudowy prawego wału rzeki Wisły i Sanu.

Fot. Wystąpienie Prezesa PGW WP Przemysława Dacy

W uroczystości uczestniczyli m.in. Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca, Dyrektor RZGW w Rzeszowie Anna Sowa, Dyrektor RZGW w Krakowie Kacper Rosa, Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Witold Bielecki oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Krzysztof Sobiecki.

Podczas oficjalnej części wydarzenia Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia pn. „Wisła etap 2” za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom regionu. Podczas uroczystości nastąpiło również oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej, dedykowanej budowniczym wałów.

Fot. Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem składa podziękowania na ręce Przedstawicieli PGW WP

Realizacja przedsięwzięcia „Wisła etap 2” pozwoliła na zamknięcie przed powodzią prawostronnej doliny Wisły w rejonie ujścia Sanu do Wisły, na której zlokalizowane są gminy: Radomyśl nad Sanem, Tarnobrzeg, Gorzyce, oraz Zaleszany.

Zadanie „Wisła etap 2” obejmowało rozbudowę i podwyższenie 16 km obwałowań Wisły, Sanu i Łęgu. Ochroną objęto łącznie 9 750 ha, gdzie zamieszkuje ok. 18 850 mieszkańców na terenie 20 miejscowości. Wartość zadania inwestycyjnego wynosiła 73,6 mln zł.

Od 2018 roku w rejonie powiatu tarnobrzeskiego i stalowowolskiego zrealizowane zostały również 4 inne zadania inwestycyjne:

- Zadanie „Wisła etap 1”, realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, obejmujące rozbudowę 10 km obwałowań (wartość inwestycji: 30,12 mln zł)

- Zadanie „Trześniówka V” – polegające na rozbudowie 3,98 km lewego obwałowania Trześniówki wraz z budową nowej przepompowni (wartość inwestycji: 10,36 mln zł)

- Zadanie „San III”, obejmujące 4,5 km rozbudowy lewego wału rzeki San (wartość inwestycji: 25 mln zł)

- Zadanie „Trześniówka VII” – polegające na rozbudowie i zabezpieczeniu przed filtracją prawostronnego wału Trześniówki na długości 7,6 km (wartość inwestycji: 20,27 mln zł).

Fot. Mapa inwestycji realizowanych w rejonie powiatu tarnobrzeskiego i stalowolskiego

Obecnie w realizacji jest również zadanie Łęg IV, obejmujące rozbudowę 10 km obustronnych obwałowań rzeki, wraz z przebudową przepompowni Gorzyce. Wartość inwestycji wynosi 65,5 mln zł.

Wody Polskie uzyskały również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla kolejnego zadania:  San Stalowa Wola (obejmującego ok 18 km  rozbudowy lewego wału Sanu). Całkowita wartość szacunkowa zadania to ok. 110 mln zł.

Ogółem łączna wartość robót budowlanych dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze powiatu tarnobrzeskiego i stalowowolskiego to 335 mln zł. Długość zmodernizowanych obwałowań  wynosi   52 km, a dodatkową ochroną zostanie objęty obszar 28,3 tys. ha, zamieszkały przez niemal 48 tys. osób.