Rzeszowski oddział Wód Polskich, zgodnie z umową podpisaną w czerwcu br. opracowuje koncepcję zabezpieczenia przed powodziami błyskawicznymi miasta Rzeszowa. Celem projektu jest zabezpieczenie przed podtopieniami trzech rzeszowskich osiedli: Budziwoja, Białej i Matysówki.


Podczas realizacji koncepcji niezwykle istotna jest współpraca z przedstawicielami Urzędu Miasta Rzeszowa, dlatego w dniu wczorajszym miało miejsce pierwsze spotkanie robocze w terenie. W wizji lokalnej uczestniczyli przedstawiciele RZGW w Rzeszowie, Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie oraz Wydziału Inwestycji i Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Celem spotkania była wymiana wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń.W trakcie wizji terenowej zidentyfikowano najpilniejsze problemy związane z brakiem infrastruktury niezbędnej do właściwego zagospodarowania wód opadowo-roztopowych. Dodatkowo, przedstawiciele Urzędu Miasta zadeklarowali swój udział w planowanych spotkaniach roboczych z firmą Arcadis – wykonawcą koncepcji technicznej pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka, Matysówka, Młynówka, Czekaj i Rów W1”.