Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie realizuje na północy województwa liczne inwestycje przeciwpowodziowe, chroniące m.in. tereny gminy Gorzyce. Dlatego tez nie mogło nas zabraknąć na Festiwalu Nauki i Techniki, który odbył się 27 maja na gorzyckim stadionie sportowym.

 

Festiwal1

Uczestnicy Festiwalu Nauki i Techniki w Gorzycach

 

Festiwal był okazją do zaprezentowania się placówek dydaktycznych, w tym kół naukowych Politechniki Rzeszowskiej, służb mundurowych i blisko 20 innych instytucji.

Zainteresowanie naszym punktem informacyjnym przerosło nasze najśmielsze oczekiwania – do zakręcenia kołem fortuny Wód Polskich ustawiały się długie kolejki.

 

festiwal2

Punkt informacyjno – promocyjny Wód Polskich

Podczas konkursu najmłodsi wykazali się niezwykłą wiedzą nie tylko w zakresie znajomości  rzek i cieków przepływających przez powiat tarnobrzeski, ale również zagadnień związanych z transportem śródlądowym, energetyką wodną, obiektami hydrotechnicznymi i zasadami bezpieczeństwa nad wodą.

festiwal 3

 

Według organizatorów w wydarzeniu wzięło udział aż 700 uczniów z wszystkich placówek oświatowych zlokalizowanych na ternie gminy Gorzyce.