W środę 25 maja w Jarosławiu odbyła się konferencja poświęcona racjonalnemu gospodarowaniu wodą. Organizatorem wydarzenia, do udziału w którym zaproszono również Wody Polskie, był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu. Jest to jednostka terenowa Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, z którym RZGW w Rzeszowie już niejednokrotnie współpracował m.in. w zakresie działań informacyjnych. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, jednostek samorządowych powiatu jarosławskiego oraz lokalni producenci rolni.

Jar1

Uczestnicy konferencji "Racjonalne gospodarowanie wodą".

Przedstawicielka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Pani dr inż. Bernadetta Bienia poprowadziła wykład w którym szczegółowo omówiła możliwości rozwijania małej retencji na terach wiejskich. Jak się okazało, badania naukowe w zakresie suszy realizowane przez tą placówkę dydaktyczną na terenie województwa podkarpackiego są spójne z diagnozą wynikającą z zapisów Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Wynika z nich jednoznacznie, że problem niedoboru wody będzie się w kolejnych latach nasilał i już obecnie należy podejmować wszelkie możliwe działania zmierzające do retencjonowania wody.

 jar2

Prezentacja dr inż. Bernadetty Bienia z Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Przedstawiciel RZGW w Rzeszowie – Krzysztof Gwizdak podczas prezentacji poinformował zebranych m.in. o zakresie działania i kompetencjach Wód Polskich. Szczegółowo zostały omówione przygotowywane inwestycje przeciwpowodziowe oraz prace utrzymaniowe realizowane na terenie powiatu jarosławskiego. Z uwagi na tematykę konferencji w kolejnej części zostały przedstawione  realizowane przez PGW WP działania związane z zapobieganiem skutkom suszy: podczas dyskusji omówiono wyniki i wskazania wynikające z przyjętego w ubiegłym roku Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, oraz realizowanego obecnie Programu Kształtowania Zasobów Wodnych.  Szczególne zainteresowanie uczestników konferencji wywołało omówienie procedur i przebiegu uzyskiwania pozwoleń oraz zgód wodnoprawnych.

jar3

Prezentacja wybranych inwestycji Wód Polskich na terenie powiatu jarosławskiego

Na zakończenie spotkania Pani Janina Kamińska – Z-ca Dyrektora PODR zaprosiła uczestników do wzięcia udziału w „Dniach Pola” – cyklicznym wydarzeniu plenerowym, zaplanowanym na niedzielę - 5 czerwca, w którym również w tym roku wezmą udział Wody Polskie.