W poniedziałek 16 maja br. z udziałem Parlamentarzystów, Wojewody Podkarpackiego, samorządowców oraz mieszkańców Przysiek dokonano uroczystego oddania do użytku długo wyczekiwanego mostu na rzece Ropie. W uroczystości uczestniczył m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, oraz przedstawiciele PGW WP: Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle Jerzy Żygłowicz wraz z Zastępcą - Andrzejem Polakiewiczem.

jaslo most1

Uroczyste otwarcie mostu na Ropie

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, życzliwości, pomocy i wsparciu wielu osób udało się zrealizować bardzo potrzebną i oczekiwaną przez mieszkańców Przysiek inwestycję. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie również miały skromny udział w przygotowaniu tego przedsięwzięcia wydając stosowne decyzje wodnoprawne.

 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1864 relacji Grudna – Kunowa - Pusta Wola – Przysieki, wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki to jedno z kluczowych przedsięwzięć  komunikacyjnych na terenie powiatu jasielskiego. Lokalna społeczność od wielu lat oczekiwała na budowę tego obiektu, gdyż do tej pory przejazd przez Ropę odbywał się brodem rzecznym.

jaslo most2

Nowy most w Przysiekach ma niebagatelne znaczenie dla mieszkańców, gdyż umożliwi  im m.in. dojazd do szkoły i kościoła.  Dodatkowo most uzupełnia brakujący fragment drogi i stanowi alternatywę dla ewentualnych problemów komunikacyjnych na drodze krajowej 28, umożliwiając objazd i szybki dojazd służb ratunkowych w przypadku kolizji drogowej.

Poprzez tą inwestycję  powstał nowy ciąg komunikacyjny łączący Gminę Biecz, Lipinki oraz część miejscowości z terenu Gminy Skołyszyn z drogą krajową DK 28.

jaslo most3

Podczas oficjalnego otwarcia Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.

Całkowita wartość zadania sfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków Powiatu Jasielskiego i Gminy Skołyszyn wyniosła 9,17 mln zł