Prezes Wód Polskich Pan Przemysław Daca, na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2022 r. w Baranowie Sandomierskim.

 

Głównym punktem posiedzenia było zatwierdzenie zaktualizowanego Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego. W dokumencie uwzględniono uwagi i propozycje złożone przez Członków Zespołu.  Spotkanie stało się również okazją do przedstawienia przez Prezesa Wód Polskich aktualnej oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie województwa podkarpackiego.

wzzk1

Briefing prasowy z udziałem prezesa PGW WP

 

- „Daje się zauważyć znaczący i sukcesywny wzrost nakładów finansowych przeznaczanych przez Wody Polskie na budowę i rozbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej. Od powstania PGW WP tj. od 2018 roku wydatki zarówno na inwestycje jak i utrzymanie urządzeń wodnych wzrosły aż pięciokrotnie” - zaznaczył Prezes Wód Polskich.

Podkreślił również, że działania Wód Polskich mają konkretne i zauważalne przełożenie na stan infrastruktury przeciwpowodziowej, a tym samym na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Zgodnie z raportem Najwyższej izby Kontroli, w 2015 roku modernizacji i rozbudowy wymagało aż 65 % kilometrów obwałowań podkarpackich rzek - aktualnie w nieodpowiednim stanie technicznym znajduje się zaledwie 1% z 650 kilometrów obwałowań przeciwpowodziowych regionu.

Pan Wojciech Skowyrski – Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji PGW WP przedstawił szczegółową informację o inwestycjach na terenie województwa podkarpackiego. W ubiegłych czterech latach RZGW w Rzeszowie przeznaczył na ten cel łącznie 288,75 mln zł, a tegoroczny plan przewiduje nakłady w wysokości kolejnych 132,33 mln zł.  

wzzk3

Wojciech Skowyrski – Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

W najbliższym czasie zostaną wykonane kolejne zadania na terenie gminy Baranów Sandomierski oraz  Padew Narodowa. Aktualnie RZGW w Rzeszowie oraz RZGW w Krakowie przygotowuje na tym terenie do realizacji cztery kolejne zadania inwestycyjne związane z rozbudową obwałowań Babulówki i dwóch sekcji prawego wału Wisły. Szacunkowa wartość tych przedsięwzięć wyniesie ponad 160 mln zł. 

wzzk2

Dyrektor RZGW w Rzeszowie akceptuje Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie WZZK zakończyło się uroczystym przekazaniem sprzętu ochrony przeciwpowodziowej dla Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek samorządu terytorialnego.