Tydzień Czystości Wód wprawdzie już za nami, nie mniej Wody Polskie, oprócz działań planistycznych i kontroli gospodarowania wodami, w ramach edukacji organizują kolejne akcje w terenie, aby zasygnalizować problem zanieczyszczania rzek i zachęcić do zachowania troski o dobry stan wód powierzchniowych.

 

Tym razem pracownicy Zarządu Zlewni oraz Nadzoru Wodnego w Krośnie zlikwidowali dzikie  wysypisko śmieci które było zlokalizowane w Przybówce wzdłuż brzegów Wisłoka w rejonie drogi powiatowej relacji Wojaszówka – Frysztak.

wojasz1

 

Na zaledwie 100 metrowym odcinku lewego brzegu rzeki udało się zebrać około 6 m3 śmieci i odpadów, wśród których znalazły się m.in. części samochodowe i elementy wyposażenia sanitarnego!  „Śmieciowy problem” jest niestety w dalszym ciągu aktualny, w związku z czym  apelujemy do nieodpowiedzialnych osób o niezaśmiecanie koryt i dolin rzecznych.

wojasz 2

W tym miejscu składamy gorące podziękowania Wójtowi Gminy Wojaszówka, który zapewnił odbiór i utylizację zebranych odpadów.