Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zakończył pierwszy etap weryfikacji ankiet sprawozdawczych z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2021. Gminy wiodące w aglomeracjach zobowiązane były do przekazania sprawozdań w terminie do 28 lutego 2022 roku w wersji elektronicznej oraz papierowej.

KrajowyProgramOczyszczaniaŚciekówKomunalnychMiniatura

Weryfikacja sprawozdań, wysyłanie uwag oraz akceptowanie poprawnych wersji przez pracowników RZGW w Rzeszowie trwało do 1 kwietnia 2022 roku - w tym dniu sprawozdania zostały zgodnie z harmonogramem przekazane do dalszej weryfikacji do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe wyniki wstępnej analizy dot. sprawozdawczości z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2021 rok dostępne są TUTAJ.