W czwartek 7 października zrealizowaliśmy na terenie RZGW w Rzeszowie kolejną w tym roku akcję sprzątania podkarpackich rzek. O poprzedniej, zrealizowanej w maju na terenie gminy Chmielnik pisaliśmy tutaj.  Tym razem wspólnie z pracownikami Stopnia Wodnego i Nadzoru Wodnego w Rzeszowie oczyściliśmy lewy i prawy brzeg Wisłoka na odcinku o długości 3 kilometrów położony w ścisłym centrum stolicy województwa podkarpackiego.

most Zamkowy

Lewy brzeg Wisłoka – w tle Most Zamkowy

 

Zbieranie zalegających brzegi śmieci rozpoczęliśmy od ujścia Młynówki przy ulicy Dworaka, a zakończyliśmy przy Moście Karpackim, zwanym popularnie „zaporą”.  Szczególnie duża ilość odpadów została zebrana pod Mostem Lwowskim i Mostem Zamkowym.

wolontariusze

Grupa wolontariuszy sprząta prawy brzeg Wisłoka

 

Tym razem w pracach porządkowych towarzyszyła nam grupa wolontariuszy, którym patronuje Fundacja Rok Rzeki Wisły. Fundacja prowadzi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju dorzecza Wisły, oraz promuje i wspiera m.in. oddolne i społeczne inicjatywy dążące do budowy dobrej marki rzeki Wisły. Wspólne zbieranie stało się okazją do wymiany doświadczeń i rozmów m.in. o zabudowie terenów zalewowych, powodziach błyskawicznych, specyfice i problemach cieków płynących przez zurbanizowane tereny.

karpacki

Finisz zbierania poniżej Mostu Karpackiego

 

Efektem kilkugodzinnej akcji jest blisko pół tony, zebranych w ponad 40 workach, śmieci wśród których dominowały butelki, szklana stłuczka oraz plastikowe opakowania. Pokrycie kosztów utylizacji zebranych odpadów zapewni Zarząd Zlewni w Krośnie.

transport

Transport jednej partii zebranych odpadów

Równocześnie apelujemy do wszystkich mieszkańców o odpowiedzialne korzystanie z terenów nadrzecznych i nie pozostawianie po sobie śmieci. Taka postawa będzie wiele skuteczniejsza od regularnego zbierania odpadów.