Utrzymujące się od kilku godzin opady atmosferyczne jakie wystąpiły w dniu 17 września spowodowały na terenie powiatu krośnieńskiego i strzyżowkiego lokalne podtopienia w obrębie koryt mniejszych potoków. 

W miejscowości Grodzisko na terenie gminy Strzyżów potok Rożanka wystąpił z koryta w rejonie zabudowań. Na miejscu, oprócz pracowników PGW WP z Nadzoru Wodnego w Strzyżowie, są w tej chwili jednostki OSP - trwa przygotowanie do zabezpieczenia workami z piaskiem zabudowań przylegających do potoku.

Grodzisko Rożanka

Potok Różanka na terenie miejscowości Grodzisko 

Podobna sytuacja ma również miejsce na terenie miejscowości Przybówka w gminie Wojaszówka. Woda z potoku Nieplanka wystąpiła z brzegów i podchodzi pod kilka zabudowań usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie potoku.

Nieplanka

Miejscowość Przybówka - potok Nieplanka wystąpił z koryta.

Również na terenie miasta Rzeszowa potok Paryja chwilowo osiągnął przepływ brzegowy, jednak woda opadła i wg stanu na godz. 15:20 koryto wypełnione jest w około 60%. 

O godzinie 15-stej rzeszowski potok Młynówka chwilowo przekroczył nieznacznie stany ostrzegawcze na dwóch wodowskazach przy ul. Paderewskiego i Mieszka I.

Młynówka Rzeszów   

Źródło: http://www.monitoringrzek.pl/

Pracownicy Nadzorów Wodnych na bieżąco monitorują sytuację w terenie i są w stałym kontakcie z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW Rzeszów.