W związku z utrzymującymi się kilkunastogodzinnymi opadami atmosferycznymi, m.in. na obszarze działania RZGW w Rzeszowie, pracownicy terenowi Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację.   

Na terenie Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim odnotowano wezbrania stanu wody w rzekach a także lokalne wystąpienie wody z koryt. Na chwilę obecną woda nie zagraża budynkom mieszkalnym ani infrastrukturze technicznej. Poniżej szczegółowy opis miejsc wystąpienia zdarzeń:

Branew

Sytuacja na rzece Branwi

Rzeka Branew w miejscowościach Branew, Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi i Flisy. W górnym odcinku woda wystąpiła z koryta zalewając tereny łąk i pól w miejscowości Branew, Krzemień i Flisy. W Branwi Szlacheckiej w kilku przypadkach woda wystąpiła z koryta i zbliżyła się do budynków gospodarczych położonych w sąsiedztwie rzeki Branew.

Rzeka Rakowa na terenie miejscowości Kapronie i Zdzisławice na pojedynczych odcinkach wystąpiła z koryta zalewając tereny łąk i pól. Ciek "Dopływ spod Zofianki Górnej" w miejscowości Janów Lubelski ul. Turystyczna wystąpił z koryta i częściowo podtopił na parking przy restauracji. Rzeka Trzebensz w miejscowościach Zofianka Górna i Zofianka Dolna kilku odcinkach wystąpiła z koryta zalewając tereny łąk i pól.

Biała

Podniesiony stan wody w rzece Biała

Rzeka Biała na odcinku od km 13+550 do 29+072, głównie w miejscowościach Jonaki, Janów Lubelski, Biała Druga, Kawęczyn, Wólka Ratajska, Godziszów na pojedynczych odcinkach wystąpiła z koryta zalewając tereny łąk i pól.